Baden-Württemberg

Mannheimer Bürgerstiftung

150 150 Stiftung Aktive Bürgerschaft

Bürgerstiftung Schwaikheim

150 150 Stiftung Aktive Bürgerschaft

Bürgerstiftung Leutenbach

150 150 Stiftung Aktive Bürgerschaft

Tuttlinger Bürgerstiftung

150 150 Stiftung Aktive Bürgerschaft

Bürgerstiftung Rheinfelden Baden

150 150 Stiftung Aktive Bürgerschaft

Bürgerstiftung Kreis Ravensburg

150 150 Stiftung Aktive Bürgerschaft

Bürgerstiftung Bräunlingen

150 150 Stiftung Aktive Bürgerschaft

Bürgerstiftung Warmbronn

150 150 Stiftung Aktive Bürgerschaft

Bürgerstiftung Weil am Rhein

150 150 Stiftung Aktive Bürgerschaft

Bürgerstiftung Weinheim

150 150 Stiftung Aktive Bürgerschaft